Wycieczka integracyjna oraz krajoznawcza dla Seniorów i osób niepełnosprawnych do Warszawy, zwieńczona wizytą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy wzięli również udział w konferencji pro senioralnej organizowanej w Sejmie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. W wyjeździe, który miał miejsce w październiku 2019r., wzięło udział około 230 osób z Trójmiasta i okolic.