Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa2022-12-09T11:48:05+01:00

POMORSKA FUNDACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

Łączymy pokolenia.

Łączymy pokolenia.

Realizujemy działania oraz aktywności nakierowane na otwarcie dialogu międzypokoleniowego.

Realizujemy aktywności na rzecz tworzenia dialogu międzypokoleniowego oraz organizujemy projekty, w które angażują przedstawicieli wielu pokoleń.

Akcje pomocowe

Prowadzimy działania mające na celu bezpośrednie wsparcie materialne oraz żywnościowe osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekty kulturalne

Organizujemy wydarzenia, które łączą pokolenia. Angażujemy osoby z różnych pokoleń w cały proces działania – od etapu realizacji po końcowy efekt.

Skupiamy się na działaniach aktywizujących osoby dorosłe i seniorów. Realizujemy również zadania wspierające młodsze pokolenia – dzieci oraz młodzież.

NASZE CELE STATUTOWE

Cele, do których dążymy są ambitne oraz ważne dla społeczeństwa. Nasze działania realizujemy z najwyższą starannością.

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

  • działalność na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

  • promowanie twórczego rozwoju osobowościowego;

  • działalność na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej;

  • wszechstronna pomoc osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodziny w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, zmarginalizowanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie;

  • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej i sportu;

  • krzewienie turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu u dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych;

  • działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu;

  • propagowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych, w tym działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  • organizacja koncertów, festynów, pikników oraz wycieczek, łączących kulturę i rozrywkę z integracją.

Projekty, które przynoszą realną zmianę w społeczeństwie.

Poniżej prezentujemy zrealizowane przez naszą fundację projekty. Mimo, że jesteśmy dopiero na początkowej drodze rozwoju, możemy się pochwalić już naszymi dużymi sukcesami.

Działamy dzięki wsparciu od Darczyńców indywidualnych oraz Partnerów.

Jesteśmy wdzięczni firmom oraz ludziom, którzy pomagają nam nieść dobro. Dziękujemy, że w nas wierzycie i jesteście z nami.

Wspieraj naszą wizję.

Możesz wspierać nas na wiele sposobów. Najprostszą drogą jest przekazanie nam datku.

Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa
ul. Chylońska 217
81-007 Gdynia
Nr konta: 15 1020 4900 0000 8302 3239 5456

Możesz również zostać wolontariuszem lub, jeśli reprezentujesz sektor biznesowy, możemy nawiązać współpracę z zakresu działań CSR.

NASZ ZESPÓŁ

Arkadiusz Tafelski
Koordynator Projektów

Mateusz Tomala
Fizjoterapeuta

Przejdź do góry