Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa2024-01-31T13:22:46+01:00

POMORSKA FUNDACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA

Łączymy pokolenia.

Łączymy pokolenia.

Realizujemy działania oraz aktywności nakierowane na otwarcie dialogu międzypokoleniowego.

Realizujemy aktywności na rzecz tworzenia dialogu międzypokoleniowego oraz organizujemy projekty, w które angażują przedstawicieli wielu pokoleń.

Dofinansowanie Rządowego Projektu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Akcje pomocowe

Prowadzimy działania mające na celu bezpośrednie wsparcie materialne oraz żywnościowe osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Projekty kulturalne

Organizujemy wydarzenia, które łączą pokolenia. Angażujemy osoby z różnych pokoleń w cały proces działania – od etapu realizacji po końcowy efekt.

Skupiamy się na działaniach aktywizujących osoby dorosłe i seniorów. Realizujemy również zadania wspierające młodsze pokolenia – dzieci oraz młodzież.

NASZE CELE STATUTOWE

Cele, do których dążymy są ambitne oraz ważne dla społeczeństwa. Nasze działania realizujemy z najwyższą starannością.

  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

  • działalność na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;

  • promowanie twórczego rozwoju osobowościowego;

  • działalność na rzecz integracji społecznej i międzypokoleniowej;

  • wszechstronna pomoc osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodziny w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, zmarginalizowanych, a także osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie;

  • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, edukacji, kultury fizycznej i sportu;

  • krzewienie turystyki, krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu u dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych;

  • działalność charytatywna oraz promocja i organizacja wolontariatu;

  • propagowanie postaw prospołecznych i prorodzinnych, w tym działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

  • organizacja koncertów, festynów, pikników oraz wycieczek, łączących kulturę i rozrywkę z integracją.

Działamy dzięki wsparciu od Darczyńców indywidualnych oraz Partnerów.

Jesteśmy wdzięczni firmom oraz ludziom, którzy pomagają nam nieść dobro. Dziękujemy, że w nas wierzycie i jesteście z nami.

Wspieraj naszą wizję.

Możesz wspierać nas na wiele sposobów. Najprostszą drogą jest przekazanie nam datku.

Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa
ul. Chylońska 217
81-007 Gdynia
Nr konta: 15 1020 4900 0000 8302 3239 5456

Możesz również zostać wolontariuszem lub, jeśli reprezentujesz sektor biznesowy, możemy nawiązać współpracę z zakresu działań CSR.

NASZ ZESPÓŁ

Arkadiusz Tafelski
Koordynator Projektów

Mateusz Tomala
Fizjoterapeuta

Statut Pomorskiej Fundacji Międzypokoleniowej

Przejdź do góry