Zapraszamy do pracowni wsparcia seniorów 🧓
Wspólnie zbudujmy system wsparcia i opieki dla gdyńskich seniorów! Seniorzy oraz ich opiekunowie w pracowni mogą skorzystać ze wsparcia w obszarze edukacyjno-doradczym. Oferujemy działalność informacyjną, edukacyjną oraz zapewniamy opiekę i integrację osób starszych. W pracowni świadczymy również wolontariat, do którego zapraszamy chętnych
 
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.
Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
 
Centrum Aktywności Seniora