W październiku 2019 zorganizowany został pierwszy przemarsz Seniorów ulicami miasta przy akompaniamencie orkiestry dętej, zakończony koncertami międzypokoleniowymi w Muszli Koncertowej na Placu Grunwaldzkim w Gdyni i w Sali Koncertowej Morskiego Portu Gdynia S.A. Ideą eventu było wskazanie Seniorów jako grupy społecznej wciąż aktywnej i znaczącej, chcącej się rozwijać oraz pragnącej dzielić się sobą i swoimi doświadczeniami z młodszymi pokoleniami. W wydarzeniu uczestniczyło około 500 osób.