Założeniem Międzypokoleniowej Paczki Świątecznej była pomoc najbardziej potrzebującym osobom, w tym w szczególności seniorom, osobom niepełnosprawnym, rodzinom z dziećmi zmagającymi się z problemami ubóstwa, wykluczenia społecznego i osamotnienia z miasta Gdyni  i okolicznych gmin.

Projekt trwał w okresie listopad 2020 – styczeń 2021.

Projekt skupił się na realizacji trzech najważniejszych celów:

  • rozdanie jak największej ilości paczek świątecznych zawierających najpotrzebniejsze produkty spożywcze, słodkości oraz produkty typowo Wigilijne,
  • dostarczenie do domów potrzebujących ciepłych posiłków w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021,
  • spotkanie z Mikołajem na świeżym powietrzu dla najmłodszych z gminy Linia (woj. pomorskie), połączonym z zabawami taneczno-ruchowymi koordynowanymi przez animatorów, zakończonym wręczeniem upominków.