W minioną sobotę, 02.10.2021, maszerowaliśmy razem przez Gdynię, aby pokazać wszystkim, że seniorzy są ważną grupą społeczną.
Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.
Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie, za tą energię, za te pozytywne emocje, za całą radośc, jaką obdarzaliście się nawzajem!.
Dziękujemy również wszystkim, którzy nas sobą wsparli:
🔸 Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek
🔸 Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan
🔸 Przewodnicząca Rady Miasta Gdynia Joanna Zielińska
🎭 Dziękujemy studentom Państwowe Policealne Studium Wokalno- Aktorskie w Gdyni za występ artystyczny dla uczestników.
Widzimy się za rok !