Nasza Pracownia Terapii Zajęciowej działa pełną parą. Zapraszamy na spotkania muzyczno-ruchowe oraz warsztaty autoterapeutycznego masażu prozdrowotnego.

 

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO