Zapraszamy do pracowni mediacji rodzinnych i wsparcia rodziny w kryzysie 👪
Wychodzimy naprzeciw rodzinom potrzebującym wsparcia w sytuacji kryzysu i konfliktu. Oferujemy warsztaty rodzicielskie, mediacje rodzinne oraz wsparcie psychologiczne. Wspieramy specjalistów pracujących z rodzinami w trudnej sytuacji oraz promujemy współrodzicielstwo na zasadzie partnerskiego zaangażowania rodziców w wychowaniu dzieci 👩‍👩‍👧‍👧
 
Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.
Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
 
Centrum Aktywności Seniora