Właśnie rusza III edycja MIĘDZYPOKOLENIOWEJ PACZKI ŚWIĄTECZNEJ, którą organizujemy wraz z Fundację Adaptacja. Projekt stawia przed sobą trzy główne cele: przekazanie 1 000 paczek do potrzebujących osób/rodzin, głównie z Trójmiasta; zorganizowanie Mikołajek dla 200 dzieci z rodzin sytuowanych gorzej materialnie, pochodzących z obszarów wiejskich oraz przygotowanie wigilii dla 150 samotnych seniorów z Trójmiasta.

Ideą projektu, a jednocześnie wyróżnikiem, jest międzypokoleniowość – fundacja w działania angażuje ludzi z różnych grup wiekowych – od dzieci, poprzez osoby dorosłe, na seniorach kończąc. W realizację projektu pozyskanych jest ok. 50 wolontariuszy z różnych grup wiekowych, którzy będą przygotowywać oraz dystrybuować paczki do osób z różnych pokoleń. Chcemy komunikacyjnie pokazać, że seniorzy mogą liczyć na dobroć ludzi młodych, a ludzie młodzi – na dobroć i naukę od tych starszych. Integrujemy pokolenia, ponieważ wierzymy, że tylko dzięki współpracy międzypokoleniowej możemy stać się lepszym społeczeństwem, które wzajemnie rozumie swoje potrzeby, szanuje się oraz dąży do osiągnięcia wspólnego dobrostanu.

Projekt można wspierać finansowo poprzez wpłaty na konto fundacji, poprzez akcję crowdfoundingową w serwisie zrzutka.pl lub puszki, które umieszczone są w wybranych gdyńskich sklepach. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej projektu – https://paczka.adaptacja.info.