Zapraszamy do pracowni terapii zajęciowej ❤️

Pracownia zajmująca się innowacyjnymi terapiami zajęciowymi dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zwiększa ona zakres samodzielności i zaradności życiowej poprzez zaangażowanie osób w różne rodzaje i formy aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Celem pracowni jest rozwój oraz doskonalenie kreatywności oraz umiejętności motorycznych uczestników terapii ❤️

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.
Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Centrum Aktywności Seniora